Wie zorgt er voor uw minderjarige kinderen na uw overlijden?

U denkt als ouder waarschijnlijk dagelijks na over de toekomst van uw kinderen. Maar wat gebeurt er als die toekomst anders loopt dan dat u hoopt en verwacht? Wat als u en uw partner overlijden terwijl uw kinderen jonger dan 18 jaar zijn? U kunt in een voogdijregeling vastleggen wie er voor uw kinderen gaat zorgen wanneer u overlijdt. In dit blog leest u hoe u dit doet.

Ouderlijk gezag

De Nederlandse wet zegt dat ieder kind onder de 18 jaar juridisch gezien niet voor zichzelf mag en kan zorgen. Dit betekent dat iedere minderjarige onder gezag moet staan. Er moet minimaal één volwassene verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het kind. In de meeste gevallen ligt dit gezag bij (één van) de ouders van het kind.

Ouderlijk gezag na overlijden

Wanneer beide ouders er niet meer zijn, benoemt de rechter een voogd over de kinderen. De rechter luistert daarbij naar de familie van de kinderen. Is een kind ouder dan 12 jaar? Dan luistert de rechter ook naar de wens van het kind zelf. Bovendien krijgt de rechter advies van instanties als jeugdzorg en de kinderbescherming. Op basis van al deze informatie, neemt de rechter een beslissing. Dit betekent dat u niet zeker weet wie er na uw overlijden de verantwoordelijkheid krijgt.

Zelf beslissen wie de voogdij krijgt

Gelukkig heeft u zelf de mogelijkheid om te bepalen wie de zorg voor uw kinderen krijgt na uw overlijden. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een voogd aan te wijzen en dit officieel vastleggen. Het vastleggen kan in uw testament. Het grote voordeel daarvan is dat u daarin ook andere zaken op kunt nemen die gaan over de tijd na uw overlijden.

Een voogd kan ook worden aangewezen in een akte die enkel over de voogdij gaat. Tijdens de voogdbenoeming kunt u ook een aantal persoonlijke wensen vastleggen. Bijvoorbeeld of uw kinderen gescheiden mogen worden, of over de financiën van uw kinderen. Degene die u als voogd aanwijst, hoeft op dat moment zelf niets te doen.

Neem contact met ons op

Het is belangrijk om tijdig na te denken over wie de voogdij over uw kinderen krijgt. En nog belangrijker: dit vast te leggen! Heuvelrug Notarissen adviseert u graag over alle mogelijkheden. Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op.

Wilt u vastleggen wie de voogdij krijgt na uw overlijden?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?