Wat is een boedelbeschrijving?

Wanneer iemand is overleden, moet er vaak een boedelbeschrijving worden gemaakt. Maar wat is een boedelbeschrijving precies? En is een boedelbeschrijving verplicht? In dit artikel leest u het antwoord op veelgestelde vragen rondom de boedelbeschrijving.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een beschrijving van de inhoud van een nalatenschap. Een boedelbeschrijving bevat zowel de bezittingen als de schulden van de erflater op de dag van overlijden.

Wat staat er in een boedelbeschrijving?

In een boedelbeschrijving staat onder andere:

  • Het saldo van de lopende rekeningen
  • Het aanwezige contante geld
  • De waarde van de inboedel en de woning
  • De hypotheekschulden en overige schulden

Waarom is een boedelbeschrijving nodig?

Een boedelbeschrijving helpt om de nalatenschap op een correcte en zorgvuldige manier af te wikkelen. Een boedelbeschrijving maakt namelijk inzichtelijk waaruit de nalatenschap bestaat. Zo wordt meteen duidelijk welke bezittingen iemand nalaat en of de overledene schulden had. Moeten er schulden worden betaald? Dan weet de executeur of er voldoende vermogen is.

Wanneer is een boedelbeschrijving verplicht?

Het is in alle gevallen verstandig een boedelbeschrijving op te maken. Zo voorkomt u misverstanden of een verkeerde afwikkeling van de nalatenschap. Volgens de wet zijn er een aantal situaties waarin een boedelbeschrijving verplicht is. Een boedelbeschrijving is verplicht als:

  • de erfgenamen minderjarig zijn of onder bewind of curatele staan.
  • de nalatenschap door één of meerdere erfgenamen beneficiair wordt aanvaard.
  • de kantonrechter een boedelbeschrijving heeft verplicht.
  • de erflater in zijn of haar testament een executeur heeft benoemd. De benoemde executeur is verplicht om een boedelbeschrijving te maken.

Wie maakt een boedelbeschrijving op?

Een notaris kan een boedelbeschrijving opmaken in de vorm van een notariële akte. Het is ook mogelijk om een boedelbeschrijving op te maken in een onderhandse akte. Hier zitten wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle erfgenamen het eens zijn met de inhoud. Ook moeten zij het vrije beheer hebben over hun goederen. Dat betekent dat de erfgenamen niet onder curatele of bewind mogen staan. In alle andere gevallen is een notariële akte nodig.

Heuvelrug Notarissen helpt u graag

Moet u een boedelbeschrijving via een notariële akte opmaken? Heuvelrug Notarissen helpt u daarmee graag. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?