Verblijvingsbeding in samenlevingscontract: hoe zit dat?

Wilt u samen met uw partner een woning kopen en bent u niet getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Of heeft u al samen een woning? Dan is het aan te raden om een verblijvingsbeding op te nemen in uw samenlevingscontract. In dit artikel bespreken we het verblijvingsbeding en benoemen we enkele aandachtspunten voor ongehuwde samenwoners.

Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een bepaling in een samenlevingscontract. In een verblijvingsbeding kunt u regelen dat alle gezamenlijke bezittingen bij de langstlevende partner blijven. Hiermee worden de gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch van de andere partner.

Verblijvingsbeding tegen inbreng en ‘om niet’

Er zijn twee soorten verblijvingsbeding: een verblijvingsbeding tegen inbreng en ‘om niet’. Bij een verblijvingsbeding tegen inbreng moet de langstlevende partner de erfgenamen van de overleden partner betalen. Dit gaat dan om de waarde van het deel van de overleden partner. Dit wordt bijvoorbeeld gekozen wanneer er kinderen zijn uit een eerdere relatie. Wanneer er sprake is van een verblijvingsbeding ‘om niet’, hoeft de langstlevende partner niets te betalen.

Let op: alleen gezamenlijke bezittingen!

Een verblijvingsbeding geldt alleen voor bezittingen waarvan u samen eigenaar bent. Bijvoorbeeld een woning die op beide namen staat of een gezamenlijke inboedel. Wilt u dat ook privébezittingen overgaan naar de langstlevende partner? Dan hebt u een testament nodig. Daarover leest u in dit artikel verderop meer.

Waarom een verblijvingsbeding?

Met een verblijvingsbeding kunnen ongehuwde samenwoners elkaar goed verzorgd achterlaten. De keuze voor een verblijvingsbeding is belangrijk vanwege meerdere redenen:

  • De Nederlandse wet heeft weinig regelgeving voor samenwoners. Zonder verblijvingsbeding kunnen de erfgenamen van de overleden partner (voor de helft) eigenaar van de woning worden. Dit betekent echter niet dat de langstlevende ongehuwde partner meteen op straat gezet kan worden. De langstlevende partner kan bij een ‘duurzame relatie’ eventueel het recht hebben om de woning en inboedel zes maanden te gebruiken, ook wel ‘voortgezet gebruik’ genoemd.
  • Met een verblijvingsbeding kan de langstlevende partner wél in de gemeenschappelijke woning blijven wonen doordat deze eigenaar wordt van de woning.
  • Een verblijvingsbeding kan ook fiscaal aantrekkelijk zijn en leidt niet altijd tot betaling van erfbelasting.

Samenlevingscontract met verblijvingsbeding of testament?

Zoals al eerder benoemd geldt het verblijvingsbeding alleen voor bezittingen waar u samen eigenaar van bent. Wilt u iets regelen voor privébezittingen? Dan moet u een testament laten opmaken. Hierin kunt u laten vastleggen wat u na uw overlijden wil nalaten aan uw partner. Zonder een testament gaan privébezittingen in eerste instantie naar uw erfgenamen volgens de wet.

Wees u ervan bewust dat een testament eenzijdig kan worden gewijzigd. Het is daarom verstandig om naast een testament óók een samenlevingscontract met verblijvingsbeding te maken. Een samenlevingscontract kan namelijk niet eenzijdig worden gewijzigd. Een testament is persoonlijk en kan wel worden aangepast zonder dat de andere partner dat weet. Een samenlevingscontract met verblijvingsbeding geeft meer zekerheid aan beide partners.

Verblijvingsbeding en kinderen

Heeft u kinderen? Dan is er nog een extra aandachtspunt. De kinderen kunnen namelijk hun minimale erfdeel in geld opeisen. De kinderen kunnen hun legitieme portie niet opeisen tegenover de samenwonende partner, mits duidelijkheid is over de samenwoning en deze al meer dan 6 maanden duurt. De notariële samenlevingsovereenkomst zorgt voor duidelijkheid!

Veelgestelde vragen over verblijvingsbeding

Moet de langstlevende schenkbelasting betalen bij een verblijvingsbeding?

U weet van tevoren nooit wie van u als eerste zal overlijden. Een verblijvingsbeding wordt daarom niet gezien als een schenking. Hierdoor hoeft u geen schenkbelasting te betalen.

Is een overnemingsbeding hetzelfde als een verblijvingsbeding?

Nee, een overnemingsbeding en een verblijvingsbeding zijn niet hetzelfde. Met een overnemingsbeding is het mogelijk om privébezittingen van de overleden partner over te kopen.

Wat gaat voor: een verblijvingsbeding of testament?

Het verblijvingsbeding gaat voor op een testament.

Kan een verblijvingsbeding onderhands?

Als het gaat om een woning dan kan een verblijvingsbeding niet onderhands worden opgemaakt. Is er geen woning? Dan is de handtekening van de notaris nodig voor de bewijslast.

Meer weten? Heuvelrug Notarissen adviseert u graag.

Het is volledig afhankelijk van uw situatie of een verblijvingsbeding met samenlevingscontract bij u past. Heuvelrug Notarissen adviseert u hierover graag.

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?