Schenking op papier

Wilt u vermogen overdragen aan uw kinderen of andere erfgenamen om erfbelasting te besparen, maar kunt of wilt u op dit moment uw vermogen nog niet missen? Dan kan een schenking op papier een oplossing zijn. In dit artikel leggen we u alles uit over schenken op papier. Waarom en wanneer kunt u schenken op papier? En welke eisen zitten daar aan vast? In het artikel spreken we steeds over een schenking aan kinderen, maar u kunt ook aan anderen schenken op papier.

Wat is een schenking op papier?

Een schenking op papier wordt ook wel een ‘schenking onder schuldigerkenning’ genoemd. Het is een manier om te schenken zonder dat u uw vermogen direct weggeeft. Bij een schenking op papier legt u vast dat u uw kind(eren) over een bepaalde tijd een bepaald bedrag geeft. De schenking wordt op het moment van schuldig erkennen alleen nog niet uitgekeerd. U leent eigenlijk direct het geld weer terug van uw kinderen.

Er zijn meerdere redenen waarom u ervoor kunt kiezen om te schenken op papier. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u op dit moment het geld nog niet kunt missen. Of dat u het bedrag van de schenking nog niet op uw bankrekening hebt, maar dat het vermogen in bijvoorbeeld uw woning of beleggingen zit.

Eisen aan schenken op papier

Wanneer u een schenking op papier wil doen, moet u aan een aantal eisen voldoen:

  1. U moet de schenking door een notaris laten vastleggen; en
  2. U moet over het geschonken bedrag ieder jaar minimaal 6% rente betalen aan de ontvanger. U moet deze rente betalen aan de ontvanger, omdat de Belastingdienst de schenking op papier namelijk ziet als een ‘schuld’. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat uw kinderen alsnog erfbelasting moeten betalen over het bedrag wat zij ontvangen.

Waarom schenken op papier?

Schenken op papier heeft meerdere voordelen:

  • het kan een voordelige manier zijn om het vermogen over te dragen aan uw erfgenamen. Het bedrag dat u op papier schenkt, telt namelijk niet mee in de erfenis. Dit bespaart erfbelasting. Schenken op papier kan daarmee onderdeel zijn van estate planning.
  • het bedrag van de schenking gaat af van uw eigen vermogen. Daardoor hoeft u minder belasting te betalen in box 3 (spaargeld en beleggingen).
  • het te betalen rentebedrag is belastingvrij. Dit betekent dat u over de zes procent rente geen extra belasting hoeft te betalen. Dit kan betekenen dat u uw kinderen meer kunt schenken dan bij een ‘gewone’ belastingvrije schenking.

Let er wel op dat het vermogen van uw kinderen groeit, ook al hebben ze de schenking op papier nog niet ontvangen. Dit kan tot gevolg hebben dat uw kinderen geen recht meer hebben op toeslagen. Ook de rentebetalingen kunnen hier invloed op hebben.

Schenking op papier en belasting

Het is ook mogelijk om een belastingvrije schenking op papier te doen. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor een ‘gewone’ (belastingvrije) schenking. Daarover leest u meer in ons blog ‘Belastingvrij schenken – hoe gaat dat?’. Uw schenking wordt gezien als een schuld en daarom moet u die schuld opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor betaalt u minder belasting over uw vermogen. Ook de ontvanger moet het bedrag invullen in de aangifte inkomstenbelasting.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schenken op papier? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag.

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?