Negatieve rente

negatieve rente

Heuvelrug Notarissen moet vanaf 1 juli 2020 over alle voor u gehouden gelden rente betalen aan de bank (negatieve rente). Deze wordt aan u in rekening gebracht. Per € 100.000,- koopsom c.q. hypotheekbedrag (de hoogste van deze) afgerond naar boven, wordt € 5,00 (excl. BTW) in rekening gebracht bij koper én verkoper; derdengelden worden éérst voor de koper en na de ondertekening van de akte voor de verkoper gehouden.

Dit tarief gaat ervan uit dat de gelden 5 dagen op de derdengeldenrekening staan en dat, gemiddeld genomen, de gelden van de koper 3 dagen voor de ondertekening van de akte ontvangen worden en op de 2e dag na ondertekening van de akte worden uitgeboekt.

Als een koopsom eerder dan gebruikelijk wordt ontvangen of later dan gebruikelijk moet worden uitgeboekt, zal mogelijk gekozen moeten worden om de aan Heuvelrug Notarissen verschuldigde rente exact uit te rekenen

 

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?