Nalaten en schenken aan goede doelen

Goede doelen verrichten belangrijk werk voor mens, dier en natuur. Voor hun bestaan zijn ze mede afhankelijk van donaties. Maar liefst 80 procent van de Nederlanders geeft regelmatig aan een goed doel, bijvoorbeeld via een maandelijkse bijdrage of een collectebus. Maar wist u dat u ook een goed doel kunt opnemen in uw testament? Een mooie manier om uw nalatenschap vorm te geven. In dit blog vertellen we u meer over nalaten en schenken aan goede doelen.

Nalaten aan goede doelen

Misschien heeft u een maatschappelijk onderwerp dat voor u erg belangrijk is. U kunt dan een goed doel opnemen in uw testament. U kunt een goed doel op meerdere manieren wat nalaten. Allereerst kan dat door een legaat op te nemen in uw testament. Hiermee laat u (een deel van uw) geld of goederen na aan het goede doel. Ook kunt u het goede doel als mede-erfgenaam opnemen. In dat geval ontvangt het goede doel een deel van uw nalatenschap. Tot slot kunt u ook een goed doel als enige erfgenaam opnemen. Dan gaan al uw bezittingen na uw overlijden naar het door u gekozen goede doel.

Goede doelen en erfbelasting

Goede doelen met een ANBI-status zijn door de Belastingdienst vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Laat u dus geld of goederen na aan doelen met een ANBI status? Dan komt dat volledig ten goede aan de organisatie. Kleinere organisaties, zoals de lokale voetbalvereniging, hebben vaak geen ANBI-status. In sommige gevallen kunnen zij een vrijstelling krijgen van schenkbelasting. Daarvoor moeten ze een beroep doen op hun SBBI-status. Dit betekent dat zij een Sociaal Belang Behartigende Instelling zijn. Dit type organisatie draagt bij aan de individuele ontplooiing van leden, zorgt voor samenhang in de samenleving en voor een gezondere samenleving.

Schenken aan goede doelen

Een schenking doet u tijdens leven. U kunt op twee manieren schenken aan een goed doel: via een éénmalige schenking of een periodieke schenking. Doet u een gift aan een goed doel? Dan kunt u die gift aftrekken bij de belastingdienst als er sprake is van een ANBI of een vereniging. Op de website van de Belastingdienst leest u aan welke voorwaarden dit moet voldoen.

Wilt u meer weten over uw testament?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?