Mandelig terrein, wat betekent dat?

Het kan zijn dat u bij de aankoop van uw woning ook een aandeel in een zogenaamd mandelig terrein, gebied of perceel heeft gekocht. Dit is dan vaak een mandelig parkeerterrein of een binnenterrein. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met ‘mandeligheid’? En met welke regels moet u rekening houden? In dit artikel vertellen we u graag meer.

Wat betekent mandelig?

Mandelig betekent letterlijk: gemeenschappelijk eigendom. Een mandeligheid is een vorm van mede-eigendom. Dit betekent dat u samen met anderen eigenaar bent van een bepaald terrein of gebied. Mandeligheid is een bijzondere vorm van eigenaarschap, omdat het mandelige terrein bestemd is voor het gemeenschappelijk nut. Dat betekent dat het gebruikt moet kunnen worden door anderen. Een eenvoudig voorbeeld is een steeg aan de achterzijde van een rij woningen: deze steeg moet toegankelijk zijn voor alle mede-eigenaren.

Welke soorten mandeligheid zijn er?

Er zijn verschillende soorten mandelige terreinen, gebieden en percelen. Het meest voorkomende voorbeeld is een mandelig parkeerterrein of een steeg bij woningen. Ook een afscheidingsmuur, een omheining of een heg zijn voorbeelden van mandelige terreinen.

Wie heeft toegang tot het mandelig terrein?

Iedereen die mede-eigenaar is, heeft toegang tot het mandelige terrein. In uw notariële akte staat aangegeven hoe u het mandelige terrein kunt gebruiken. Is het bijvoorbeeld aangewezen als een parkeerterrein, of juist als een steeg of binnenplaats?

Wie is verantwoordelijk voor het mandelige terrein?

Alle mede-eigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer van het mandelige terrein. Dit betekent dat u samen het beheer moet uitvoeren. Bij een mandelig parkeerterrein kunt u bijvoorbeeld denken aan het schoonhouden van het terrein en indien nodig het vernieuwen van het straatwerk. U kunt hier samen met de mede-eigenaren afspraken over maken. Dit kan worden vastgelegd in een akte van mandeligheid.

Hoe wordt het terrein gebruikt?

In de notariële akte staat vastgelegd hoe u het mandelige terrein kunt gebruiken. Een voorbeeld daarvan is dat u geen tuin mag aanleggen op een aangewezen mandelig parkeerterrein. Het mandelige terrein is namelijk gezamenlijk eigendom van alle eigenaren. U mag niet zomaar een deel van het mandelige terrein opeisen en bijvoorbeeld bij uw eigen tuin betrekken. Ook mag u bijvoorbeeld niet zomaar bomen kappen op het terrein. Daarnaast moet het terrein bereikbaar zijn voor de mede-eigenaren.

Wat zijn de kosten voor een mandelig terrein?

Een mandelig terrein moet onderhouden worden en dat kost geld. Daarom betaalt iedere mede-eigenaar mee. U vindt in de notariële akte hoe de verdeling is en wie wat betaalt.

Beheervereniging voor mandelig terrein

Het kan zijn dat uw mandelige terrein een zogenaamde ‘beheervereniging’ heeft. In dat geval is de beheervereniging verantwoordelijk voor het onderhoud van het mandelige terrein. De beheervereniging doet dit in naam van de eigenaren. U kunt lid worden van de vereniging.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over mandelige terreinen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?