Hoe verloopt een echtscheiding via de notaris?

Een echtscheiding kan op twee manieren: door het in onderling overleg te regelen bij de notaris of door de scheiding voor de rechter uit te vechten. Tegenwoordig zien we dat scheidende echtparen steeds vaker kiezen voor onderling overleg. Dit scheelt frustratie en geld. In dit blog leggen we uit hoe een echtscheiding via een notaris verloopt en wat er allemaal bij komt kijken.

Waarom scheiden via een notaris?

Een notaris is een onpartijdige deskundige bij de echtscheiding. Door bij een notaris uw scheiding te regelen, kunt u deze zakelijk en in samenspraak afhandelen. Dit heeft veel voordelen. Allereerst bepaalt u samen met uw ex-partner wat u afspreekt. Dit voorkomt dat de rechter u iets onaangenaams oplegt. Ook bent u niet bezig met het conflict, maar met de oplossing ervan. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het fijn dat het op deze manier kan. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ook kiezen voor mediation.

Hoe verloopt het proces bij de notaris?

Samen met u en uw ex-partner maken we een plan van aanpak. We bespreken zaken die op korte termijn spelen, maar we kijken ook naar de lange termijn. De opgemaakte huwelijkse voorwaarden zijn hierbij een belangrijke leidraad. We bespreken wat er moet gebeuren met uw woning. En heeft u een eigen bedrijf? Dan bekijken we ook wat de gevolgen daarvoor zijn. De gemaakte afspraken leggen we vast in een scheidingsconvenant. Dit concept krijgt u beide toegestuurd, waarna aanpassingen gemaakt kunnen worden. Zowel u als uw ex-partner ondertekenen het definitieve scheidingsconvenant.

Wat is een scheidingsconvenant?

Wanneer u het beide eens bent over de gemaakte afspraken, stellen we een scheidingsconvenant op. In het convenant legt u afspraken vast over de zorg voor de kinderen, de financiële bijdrage voor de kinderen, partneralimentatie en de verdeling van bezittingen en schulden.

Het scheidingsconvenant is een notariële akte. Dit betekent dat u zich moet houden aan de gemaakte afspraken. Komt de ander zijn of haar verplichtingen niet na, door bijvoorbeeld geen alimentatie te betalen? Dan hoeft u geen rechter in te schakelen om de naleving af te dwingen. U kunt bijvoorbeeld een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen op loon.

U bent niet verplicht om een scheidingsconvenant op te stellen. We adviseren dat wel. Een convenant draagt namelijk bij aan de snelheid waarmee de echtscheiding wordt uitgesproken. Ook kunt u er op terugvallen.

Omgangsregeling voor kinderen

Hebben u en uw ex-partner minderjarige kinderen? Dan stellen we ook een omgangsregeling op. Hierin regelt u de verdeling van zorg- en opvoedingstaken. De wet gaat uit van een gelijkwaardige verdeling van deze taken.

Ook stellen we voor u een ouderschapsplan op. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan staan punten als hoe u de zorg en opvoeding verdeelt en hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen.

Na het scheidingsconvenant

Heeft u een eigen woning? Dan staat in de afspraken wie het huis krijgt en wie de eventuele hypotheek overneemt. Dit leggen wij vast in een akte van verdeling. Wanneer we het scheidingsconvenant, de omgangsregeling en de akte van verdeling hebben opgesteld, wordt een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Hiervoor schakelen we met een advocaat. De rechter spreekt tot slot de echtscheiding uit.

Meer weten?

Wij helpen u graag om uw scheiding goed, rustig en snel te regelen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?