Een vereniging oprichten? Dit moet u weten!

Muziek-, carnavals- en studieverenigingen: iedereen kent ze of is er zelf lid van. Zo telt Nederland alleen al zo’n 28.000 sportverenigingen! Maar wat is nu precies een vereniging? En hoe richt u zo’n vereniging op? U leest het in dit blog.

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen leden met een gezamenlijk doel. We kennen twee soorten verenigingen: één met een volledige rechtsbevoegdheid en één met een beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging is iets anders dan een stichting. Hier leest u meer over de verschillen.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft u een notariële akte nodig. Hierin legt u de statuten van de vereniging vast. De statuten zijn het belangrijkste document van iedere vereniging. Hierin staan zaken als de manier van vergaderen, de besluitvorming en het gebruik van een verenigingslocatie.

Verplichte onderdelen statuten

Wilt u de vereniging bij notariële akte oprichten? Dan moet u in de statuten enkele verplichte onderdelen opnemen. Zo moet u de naam en het doel van de vereniging vermelden. Ook benoemt u de verplichtingen die de leden hebben. In de statuten legt u ook vast hoe de algemene vergadering bijeen wordt geroepen en hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen. Tot slot legt u vast wat er met het geld en de goederen gebeurt als de vereniging wordt ontbonden.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Richt u een vereniging op zonder notariële akte? Dan heeft de vereniging een beperkte rechtsbevoegdheid. In een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is de bestuurder volledig aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Aandachtspunten oprichten vereniging

Let bij het oprichten van een vereniging op de volgende punten:

  • Het doel van de vereniging mag niet leiden tot verstoring van de openbare orde én mag niet in strijd zijn met de wet.
  • Een vereniging mag winst maken en fondsen vormen. Deze winst moet wel ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. Het maken van winst mag nooit een verenigingsdoel zijn.
  • De algemene ledenvergadering is een vergadering van alle leden. Daarin heeft elk lid een stem. Bij grotere verenigingen nemen vaak afgevaardigden deel aan de vergadering.
Meer weten?

Bent u van plan een vereniging op te richten en heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?