Een stichting of vereniging oprichten?

Bent u van plan een stichting of vereniging op te richten? Dan is het belangrijk om goed na te gaan welke rechtsvorm het beste aansluit op uw wensen. In dit blog leest u daarom de belangrijkste verschillen tussen een stichting en een vereniging. En heeft u advies nodig over welke rechtsvorm het beste bij u past? Dan adviseren wij u uiteraard graag!

Wat is een stichting?

Wilt u alleen of in samenwerking met anderen een goed doel oprichten of ondersteunen? Dan is een stichting een uitermate geschikte rechtsvorm. De doelstelling van de stichting mag u zelf bepalen, zolang het maar geen commerciële doelstelling is. Voorbeelden van bekende stichtingen zijn KiKa en de Dierenbescherming.

Wat is een vereniging?

Heeft u een bepaald doel en wilt u daarvoor samenwerken met anderen? Dan richt u een vereniging op. Voorbeelden zijn muziekverenigingen of winkeliersverenigingen. Maakt de vereniging winst? Dan mag deze niet worden verdeeld onder de leden. De winst moet altijd worden besteed aan de doelstelling van de vereniging.

Wat zijn de verschillen tussen een stichting en een vereniging?

Het eerste verschil is hierboven al genoemd: het doel van de rechtsvorm. Een stichting heeft een niet-commerciële doelstelling. Een vereniging mag dat wel hebben, mits de winst aan de vereniging wordt besteed. Hieronder vindt u de drie grootste verschillen.

Wie kan de stichting/vereniging oprichten?

Het eerste verschil is de manier van oprichting. Een stichting kunt u zowel alleen als met anderen oprichten. Een vereniging richt u met minimaal twee personen op.

Hoe richt u de stichting/vereniging op?

Om een stichting op te richten, moet u altijd een akte bij de notaris op laten stellen. In deze akte staan de naam, het doel en de plaats van de stichting. Na het opstellen van de notariële akte, schrijft u zich in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wilt u een vereniging oprichten? Dan heeft u de keuze uit een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Bij een volledig rechtsbevoegdheid is de bestuurder niet met zijn/haar privévermogen aansprakelijk, bij een beperkte rechtsbevoegdheid is dat wel het geval. Daarnaast moet u bij een volledige rechtsbevoegdheid een notariële akte op laten maken en de vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft dat niet.

Waaruit bestaat een stichting/vereniging?

De stichting bestaat uit een bestuur, met meestal een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een vereniging bestaat uit zowel een bestuur als leden. Het bestuur wordt door de leden gekozen. Daarnaast is er altijd sprake van een Algemene Ledenvergadering, waarin leden kunnen beslissen over belangrijke zaken.

Heeft u vragen?

Bent u van plan een vereniging of stichting op te richten en heeft u vragen?

Neem contact op!

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?