Aanmerkelijk belang

De termen aanmerkelijk belang, directeur grootaandeelhouder (DGA), inkomstenbelasting en erfbelasting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hieronder leest u meer over het aanmerkelijk belang en waar u aan moet denken bij het overlijden van een DGA. Het is belangrijk om tijdig na te denken over deze situatie. De specialisten van Heuvelrug Notarissen staan voor u klaar.

Wanneer is er sprake van een aanmerkelijk belang?

Er is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer u, eventueel samen met een fiscale partner, direct of indirect minimaal vijf procent hebt van:

  • de aandelen, genotsrechten, winstbewijzen of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap;
  • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Voorbeelden van vennootschappen zijn een besloten vennootschap (BV) of een Limited (Ltd). Een Directeur Grootaandeelhouder (DGA) heeft automatisch een aanmerkelijk belang.

Aanmerkelijk belang en inkomstenbelasting

Heeft u een aanmerkelijk belang? Dan kan het zijn dat u belasting moet betalen over het voordeel dat u uit het aanmerkelijk belang verkrijgt. Er zijn twee soorten voordelen die u kunt krijgen, namelijk reguliere voordelen (zoals een dividenduitkering) en een vervreemdingsvoordeel (zoals de winst die u ontvangt vanuit de verkoop van aandelen). Deze inkomsten zijn belast in box 2 tegen een tarief van 26,9% procent (in 2022).

Aanmerkelijk belang, overlijden en superdividend

Overlijdt een aandeelhouder? Dan zijn de aandelen onderdeel van zijn of haar nalatenschap. In dat geval moet er niet alleen erfbelasting worden betaald, maar ook aanmerkelijk belangbelasting. In veel gevallen laat de erfgenaam dividend uitkeren om zo die belastingen te kunnen betalen. Op papier zou dit betekenen dat er in dat geval wéér 26,9 procent belasting betaald zou moeten worden. Er is immers sprake van een verkregen voordeel.

Om deze dubbele heffing te voorkomen, is er regeling opgenomen in de Wet op de inkomstenbelasting. Deze regeling houdt in dat binnen 24 maanden na het overlijden er belastingvrij dividend uitgekeerd mag worden. Dit dividend wordt superdividend genoemd. Wat wel belangrijk is, is dat de dividend niet hoger mag zijn dan het bedrag waarover bij overlijden belasting is berekend.

Wel zitten hier een aantal haken en ogen aan. Zo wordt dividend uitgekeerd op alle aandelen van eenzelfde soort, wat bij een gemeenschap van goederen of medeaandeelhouders problemen kan opleveren. Onze specialisten staan uiteraard voor u klaar om mee te denken in de juiste oplossingen.

Overlijden, partner en kinderen

Heeft de DGA een partner? Door vóór het overlijden de aandelen te verschuiven naar de partner van de DGA kan aanmerkelijk belangbelasting worden voorkomen.

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genaamd, is een gedeeltelijke vrijstelling bij de vererving van ondernemingsvermogen. Bij het schenken van een onderneming of aanmerkelijk belangaandelen kan de BOR ook worden toegepast.

Is in uw familie de eigenaar van een onderneming overleden, dan kan het zeer aantrekkelijk zijn om in de aangifte erfbelasting een beroep te doen op deze BOR.

Heuvelrug Notarissen adviseert u graag

Wanneer iemand met een aanmerkelijk belang overlijdt, kan dit fiscale gevolgen hebben. Zowel op het gebied van de erfbelasting áls op de inkomstenbelasting. Het is belangrijk tijdig na te denken over de situatie. De specialisten van Heuvelrug Notarissen adviseren u daarin graag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanmerkelijk belang

Een Directeur Grootaandeelhouder (DGA) heeft automatisch een aanmerkelijk belang

In sommige gevallen kan een superdividend worden uitgekeerd.

Samen bekijken wij wat het beste bij u past.

Heuvelrug Notarissen staat voor u klaar!