Zorgintensief kind en nalatenschap

Als ouder van een zorgintensief of gehandicapt kind bent u dagelijks bezig met zorgen voor uw kind. Toch is het ook belangrijk na te denken over de toekomst. Wat als u en/of uw partner er straks niet meer zijn? Met een testament kunt u vastleggen wat er in die situatie gebeurt. Onze specialisten staan voor u klaar en informeren u graag. Op deze pagina leest u alvast meer informatie.

Wie krijgt de voogdij over uw minderjarige zorgintensief kind?

Als ouder hebt u meestal ouderlijk gezag over uw minderjarige kinderen. Wanneer beide ouders overlijden, krijgt uw minderjarige kind een voogd toegewezen. Die voogd neemt de verantwoording voor de verzorging over. U kunt in uw testament vastleggen wie u als voogd wilt voor uw kind. Ook kunt u dit vastleggen in het Gezagsregister. Legt u niets vast? Dan beslist de rechter wie de voogd van uw kind wordt. Lees in ons blog meer over de voogdij over minderjarige kinderen.

Wie wordt bewindvoerder, mentor of curator van uw meerderjarig zorgintensief kind?

Een kind is volgens de wet volwassen wanneer hij of zij achttien jaar is. Op dat moment is een kind verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geldzaken en verzorging. Is uw kind zorgintensief en kan hij of zij onvoldoende voor zichzelf zorgen? Dan kunt u als ouder(s) bewindvoering, mentorschap en/of curatorschap aanvragen bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt of u in staat bent om als bewindvoerder, mentor of curator op te treden.

Maar wat als u er niet meer bent? U kunt in uw testament vastleggen wie de verantwoordelijkheden overneemt wanneer u er niet meer bent. U legt dan vast wie de belangen van uw zorgintensief kind gaat behartigen. Vergeet ook niet na te denken over een levenstestament. Daarin kunt u deze zaken ook vastleggen voor situaties waarin u wilsonbekwaam wordt.

Wat gebeurt er met uw nalatenschap?

Het is ook belangrijk na te denken over uw nalatenschap. Soms is het verstandig uw zorgintensief kind minder na te laten, ook al gaat dat misschien tegen uw gevoel in. Dit is uiteraard een heel persoonlijke keuze. Een zorgintensief kind heeft vaak een lagere financiële behoefte dan een ander kind. Ook kan het qua belasting of de eigen bijdrage vanuit de overheid soms ongunstig uitpakken. In deze situaties kunt u ervoor kiezen om uw zorgintensief kind een kleiner deel na te laten. Het is ook mogelijk om bewind over het erfdeel in te stellen. In dat geval beheert iemand anders, bijvoorbeeld uw andere kind, het geld van uw zorgintensief kind.

Wat uw keuzes ook zijn, het is verstandig om u te laten informeren door een gespecialiseerde notaris. Wij helpen u graag met al uw vragen.

Uw zorgintensief kind goed verzorgd achter laten

Regel de voogdij over uw minderjarige kind.

Wijs een bewindvoerder, mentor of curator aan voor een meerderjarig kind.

In veel gevallen is het aan te raden af te wijken van de wettelijke verdeling.

Heuvelrug Notarissen staat voor u klaar!