Onterven

Denkt u er aan iemand te onterven? Dan kunt u dat vast laten leggen in uw testament. Houd er wel rekening mee dat uw kinderen nog steeds recht blijven hebben op een erfdeel. Dat heet een legitieme portie. Hieronder leest u meer over het onterven van uw kinderen en partner. Heeft u nog vragen? De specialisten van Heuvelrug Notarissen adviseren u graag.

Onterven van kinderen

U kunt uw kinderen onterven in uw testament. Dit betekent echter niet dat zij helemaal niets uit de nalatenschap krijgen. Kinderen hebben namelijk altijd recht op een deel van de nalatenschap. Dit wordt de legitieme portie genoemd. Het maakt dan niet uit hoe de relatie was tussen de overleden ouder en het kind. Ook wanneer u in uw testament aangeeft dat u uw kind onterft, blijft hij of zij recht hebben op de legitieme portie.

De legitieme portie

Kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie, maar zij moeten dit wel opeisen. Deze legitieme portie bestaat alleen uit geld. Dit betekent dat kinderen geen recht hebben op bijvoorbeeld spullen uit de nalatenschap. De legitieme portie is de helft van het bedrag wat het kind zou krijgen wanneer er geen testament zou zijn. Een kind heeft vijf jaar om de legitieme portie op te eisen.

De legitieme portie en kleinkinderen

De legitieme portie waar uw kind recht op heeft, kan doorschuiven naar uw kleinkinderen. Dat gebeurt wanneer uw kind eerder overlijdt dan uzelf. In dat geval erven de kleinkinderen alsnog de legitieme portie waar hun onterfde ouder recht op zou hebben gehad.

Niet-opeisbaarheidsclausule

Een onterfd kind kan het geld pas opeisen wanneer de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner is overleden. Dat is ook het geval wanneer er sprake was van een samenlevingscontract. Om dit goed vast te leggen, is het belangrijk dat u een niet-opeisbaarheidsclausule opneemt in uw testament.

Onterven van partner

U kunt ook uw partner onterven in uw testament. In tegenstelling tot kinderen, hebben partners geen recht op een legitieme portie. Wél hebben onterfde partners andere rechten. Zo kan de onterfde partner de echtelijke woning en de meubels blijven gebruiken wanneer dat noodzakelijk is. Dat mag tot zes maanden na het overlijden. Dit wordt het recht op vruchtgebruik genoemd.

Uw partner of kind onterven?

Wilt u uw kinderen of uw partner onterven? Dan moet u dat vast laten leggen in uw testament. U hoeft uw partner of kind(eren) niet op de hoogte te stellen van deze onterving. Heeft u vragen? De specialisten van Heuvelrug Notarissen adviseren u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kinderen of een partner onterven

Een onterving legt u vast in uw testament.

Kinderen blijven recht houden op hun legitieme portie.

Uw partner blijft een recht op vruchtgebruik hebben.

Meer weten? Heuvelrug Notarissen staat voor u klaar!