Cryptovaluta bij de notaris

Cryptovaluta worden in het dagelijks leven steeds vaker gebruikt. Regelmatig krijgen we de vraag hoe wij als notaris omgaan met cryptovaluta. Want kunt u eigenlijk een factuur betalen met Bitcoins? En hoe zit het met de onderzoeksplicht van de notaris? In dit artikel leggen we uit hoe Heuvelrug Notarissen omgaat met cryptovaluta.

Facturen betalen met crypto

Cryptovaluta worden (in Nederland) niet als wettig betaalmiddel geaccepteerd. Wilt u de koopsom van bijvoorbeeld een woning naar onze kwaliteitsrekening overmaken? Dan kan dat bij Heuvelrug Notarissen niet met cryptovaluta. Een dergelijk verzoek is voor ons bovendien aanleiding om extra alert te zijn, omdat er sprake is van een verhoogd risico op witwassen vanwege de anonimiteit van cryptovaluta.

Onderzoeksplicht notaris

Iedere notaris heeft een onderzoeksplicht op basis van de WNA (Wet op het notarisambt) en de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Dit betekent onder andere dat wij onderzoek moeten doen naar u, uw bedrijf en/of de herkomst van uw gelden. Dat geldt ook voor cryptovaluta. Bestaat de indruk dat de herkomst van gelden niet legaal is? Dan moet de notaris daarvan een melding doen bij de FIU Nederland.

Vragen die u kunt verwachten over cryptovaluta

Heuvelrug Notarissen moet partijen bevragen over cryptovaluta. Ook moeten we vaststellen wat de herkomst is van het geld. De bewijsstukken leggen we schriftelijk vast. Hieronder hebben we enkele vragen opgenomen die u kunt verwachten over cryptovaluta:

 • is er sprake van een enkele transactie of meerdere instap- en uitstapmomenten?
 • wat waren de relevante koersen op het moment van instap?
 • is er gebruik gemaakt van geregistreerde crypto-aanbieders?
 • zijn de crypto’s in de aangifte inkomstenbelasting verwerkt?
 • is sprake van gebruikelijke cryptovaluta zoals Bitcoin of Ethereum?
 • wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld privacycoins?
 • is de oorspronkelijke inleg aantoonbaar verkregen op legitieme wijze?

Verificatie stukken: een voorbeeld

Stel: de heer A. koopt een woning voor € 500.000. Hij financiert de aankoop volledig uit eigen middelen vanaf zijn bankrekening. A. verklaart aan de notaris dat hij de eigen middelen heeft verdiend met speculatie in cryptovaluta. Hij is op het juiste moment ingestapt en heeft zijn valuta met een grote koerswinst kunnen verkopen. In zo’n casus kunnen wij de volgende informatie opvragen ter verificatie:

 • afschriften van de wallet;
 • afschriften van aankopen en/of verkopen via het platform;
 • afschriften van een creditcard;
 • een overzicht van bankafschriften;
 • een recente aangifte inkomstenbelasting.
Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het betalen met cryptovaluta? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Contact opnemen

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?