Belastingvrij schenken – hoe gaat dat? (update 2023)

Denkt u erover na om iemand een geldbedrag te schenken? Dan betaalt diegene schenkbelasting. Voor schenkingen geldt doorgaans een belastingpercentage tussen de 10 en 40 procent. De exacte hoogte van de belasting is echter afhankelijk van het te schenken bedrag en van de graad van verwantschap tussen u en de begiftigde. En sommige schenkingen zijn zelfs belastingvrij, afhankelijk van het doel van de schenking. Lees daarover meer in dit artikel.

Wat is een schenking?

Een schenking is een gift of donatie die iemand krijgt zonder tegenprestatie of wederdienst. Ouders schenken hun kinderen bijvoorbeeld geld voor studies en hypotheken. Ook donaties aan goede doelen worden gezien als schenking.

Het berust vaak op een misverstand dat schenkingen uitsluitend over geld gaan. Schenkingen kunnen namelijk ook kleine presentjes en spullen betreffen. U schenkt om belastinggeld te besparen, een cadeau te geven of uw dankbaarheid te tonen. Ook kunt u iemand of een organisatie (financieel) ondersteunen.

Wat is belastingvrij schenken?

Eén van de voornaamste voordelen van belastingvrij schenken is dat daarmee direct de toekomstige erfenis wordt verlaagd. Dit betekent dat het na uw overlijden te betalen bedrag aan de Belastingdienst lager wordt. Belastingvrij schenken is in feite dus in twee opzichten aantrekkelijk. Schenkingen en belastingen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden en zijn onderdeel van Estate Planning.

Aan wie kan ik schenken? En aan wie belastingvrij?

Schenkingen kunt u aan iedereen doen. Belastingvrij schenken kunt u echter niet aan iedereen of elke partij doen. Over sommige schenkingen moet de begiftigde namelijk belasting betalen. We zetten voor u op een rij aan wie of welke partij u belastingvrij kunt schenken. Let op: de cijfers hieronder zijn de tarieven in 2023.

  • U mag instellingen die een sociale functie hebben, zoals dorpshuizen, sportverenigingen en activiteitenclubs, belastingvrij een bedrag schenken.
  • U mag uw kinderen € 6.035,- belastingvrij schenken. De hoogte van dit bedrag wordt ieder jaar door de fiscus bepaald.
  • Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag u eenmalig een groter bedrag overmaken:
    • €28.947,- voor een vrije besteding,
    • €60.298,- voor een dure studie
    • €28.947,- voor een huis of verbouwing daarvan.

De belastingdienst kijkt zodoende naar de ‘bestemming’ van de schenking. De grotere schenkingen kennen strikte voorwaarden en moeten worden opgegeven bij de Belastingdienst. Lees hier meer over de vrijstellingen en schenk- en erfbelasting.

Ook is het mogelijk om geld te schenken aan iemand anders dan uw kind(eren). U mag iedereen belastingvrij € 2.418 schenken. Doet u een schenking ten behoeve van een koophuis? Dan mag dat belastingvrij voor maximaal € 28.947.

Let wel op: schenkingen van partners moet u bij elkaar optellen. Dus als zowel u als uw partner een schenking doet, dan wordt dat opgeteld.

Hoeveel mag ik jaarlijks schenken aan familie?

Het is jaarlijks mogelijk om voor ouders belastingvrij €6.035 te schenken aan hun kinderen. Wanneer u meer wilt schenken dat dit bedrag dient u uw schenking op te geven bij de belastingdienst en moet uw kind over het restbedrag schenkbelasting te betalen. U kunt echter ook aanbieden om zelf de schenkbelasting voor uw kinderen te betalen. Belangrijk om te vermelden is dat uw kinderen als gevolg van een schenking boven het drempelbedrag zijn of haar beurs of uitkering kunnen verliezen. Via deze tool van de belastingdienst kunt u berekenen wat de schenkbelasting in uw situatie zal kosten.

Belastingvrij schenken en estate planning

Belastingvrij schenken kan een onderdeel zijn van estate planning. Wilt u fiscaal aantrekkelijk uw vermogen nalaten? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak via het formulier hieronder. Samen zorgen we er dan voor dat uw opgebouwde vermogen op de beste manier wordt overgedragen aan uw nabestaanden.

Belastingvrij schenken

Meer weten over belastingvrij schenken? Of heeft u een schenking ontvangen? Neem dan contact met ons op!

Contact

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?