Anbi’s

Wijzigingen Anbi’s per 1-1-2014

Met ingang van 1 januari a.s. zijn algemeen nut beogende instellingen (“ANBI’s”) verplicht om bepaalde gegevens op hun website openbaar te maken. Daarnaast moeten jaarstukken aan de Belastingdienst worden overgelegd. ANBI’s die hun status verliezen per 1 januari 2014 moeten toch hun jaarstukken verstrekken aan de Belastingdienst. Verder zal het met ingang van volgend jaar mogelijk zijn om periodieke giften bij onderhandse overeenkomst vast te leggen waardoor aftrek in de Inkomstenbelasting mogelijk blijft. Voor meer informatie: neem contact op met ons kantoor.

Hulp nodig bij ondernemen?

Heeft u hulp nodig bij het ondernemen? Bekijk dan onze diensten.

Bekijk onze diensten

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?