Alles wat u moet weten over het UBO-register

Op 27 september 2020 krijgen zo’n 1,5 miljoen organisaties in Nederland te maken met het UBO-register. Zij moeten dan UBO’s inschrijven in een nieuw register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en dit zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economische belang in een organisatie hebben. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over dit UBO-register.

Wat is een UBO?

UBO is een afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn natuurlijke personen die de eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Een UBO is iemand die:

  • Meer dan 25% van de aandelen heeft in een BV
  • Meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang heeft in een VOF of maatschap

Waarom is een UBO-register nodig?

Het UBO-register is een voortvloeisel uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een register bijhouden. Dit register gaat financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en belastingontduiking, tegen. Door UBO’s te registreren, is het inzichtelijk wie een belang heeft in de organisatie. Hierdoor is het voor personen en organisaties duidelijk met wie zij zaken doen.

Wat is zichtbaar in het UBO-register?

Een deel van de gegevens in het UBO-register is openbaar. Dit betekent dat iedereen deze gegevens mag inzien. Het gaat dan om uw voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het belang. De overige gegevens zijn niet openbaar en kunnen alleen ingezien worden door bevoegde autoriteiten.

Wie moet een UBO inschrijven?

Op de website van de Kamer van Koophandel leest u overzichtelijk of u wel of niet een UBO moet inschrijven.

Bron: Kamer van Koophandel

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit UBO-register? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Artikel delen?