Estate planners

Huwelijkse voorwaarden
Schenken
Erfrecht
Nalaten zonder kinderen

Estate planners

Estate planning is advies gericht op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang van vermogen naar de volgende generatie. Dit gebeurt zowel bij leven als bij overlijden.

Een doel daarbij is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen. Het gaat daarbij ook om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken. Daarmee beperkt u de totaal verschuldigde belasting zoveel mogelijk.

Naast fiscale overwegingen is het belangrijk om tot verantwoorde keuzes te komen. Afwegingen maken tussen voordelen en nadelen van de overheveling van uw vermogen zijn breder dan alleen cijfers. 

Driebergen-Rijsenburg
Hogesteeg 1, 0343 528080

Leersum
Rijksstraatweg 129, 0343 840152

Doorn
Amersfoortseweg 1A, 0343 208000

Wijk bij Duurstede
Oeverstraat 6, 0343 522 634

Derdengeldenrekening:
NL05 RABO 0375 2272 96

Algemene voorwaarden